22 Mart 2009 Pazar

Kadınlar ve Cinsiyetleşmiş Mekanlar

Kadınlar ve Cinsiyetleşmiş Mekanlar

Mimaride toplumsal cinsiyet kavramı ile ilintili mekansal düzenlemeler için “cinsiyetleşmiş mekanlar” (gendered spaces) tanımını kullanmak mümkündür. Cinsiyetleşmiş mekanların en uç örneğini ise kadınlar ve erkekleri ayırmaya teşebbüs eden mekanlar oluşturmaktadır. Bu anlayış tarih boyunca bazen iki farklı cinsiyet için iki farklı mekan yaratmaya çalışmış, bazen de bir cinsiyeti (genellikle kadınları) kısıtlama ve engelleme yoluyla karşı cinsiyete ait olan mekanları genişletmiştir. Bunlara örnek olarak Musevilerin Mechitza’sından ve Müslümanların hicabından bahsetmek mümkündür. Devam

Nev/wru/oz ve kamusal mekan

Nev/wru/oz ve kamusal mekan
Nevruz ve Newroz’un hepimizin ortak bayramı Olması için kamusal mekanlarda bireyler ve gruplar korunmalı, kamusal alanlarda ise hoşgörü ve beraberlik yaşatılmalıdır.
Devam

14 Mart 2009 Cumartesi

Küçük Kara Balık; bir masal...


Samed Behrengi, İranlı öğretmen, çocuk hikâyeleri ve halk masalları yazarı ve derleyicisi. (1939-1968) Haziran 1939'da İran'ın Tebriz kentinde doğmuştur. Babasının adı İzzet, annesinin adı Sara idi.


İran genelinde seyahatler ile Fars ve Azeri halk kültürü üzerine incelemeler yaptı.Halkın dilinde dolaşan masalları, söylenceleri derledi, yorumladı, yeniden yazdı. Bunları derlemenin yanı sıra, çocuk öyküleri yazdı. Ne var ki kimilerince çocuk öyküleri olarak görülen bu yapıtlar kimilerince de İran ve diğer dünya halklarına, adalet, eşitlik, dogmayı sorgulama, direnebilme gibi öğütlerde bulunan metinlerdir. Zamanının Şah yönetimine karşı masal ve hikâyeler yazarak karşı koymaya çalışmış, başkaldırmıştır.

Öğretmen okulunda okumuştur. Öğrenimini tamamladıktan sonra köy okullarında öğretmenliğe başlamıştır. Kısa hayatı boyunca her zaman çocuklara hayatı anlatmaya çalışmış ve öğretmenlik görevinde kalmıştır.

Samed Behrengi 29 yaşındayken şüphe uyandıran bir biçimde Aras nehrinde ölmüştür. Yüzerken boğulduğu söylentisi yayılsa da buna kimse inanmadı, çünkü Behrengi, yazdığı masallarla, ülkesinin başına çöreklenmiş Şahlık düzenini açıkça eleştiyor, her türlü baskı yönetimine karşı çıkıyordu. Bu yüzden suikaste uğradığı savlanagelmiştir. Yapıtları onlarca dile çevrilmiştir.

Bence bu masalı herkesin okuması lazım... çok kısa, çok güzel...

http://anadolusanat.org/cocuk/behrengi1.html
10 Mart 2009 Salı

Çiftçi - Sen Kapatılıyor


Ankara 8. İş Mahkemesi, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonunun (Çiftçi-Sen) kapatılmasına karar verdi.Çiftçi-Sen'in kapatılması için açılan davanın karar duruşmasına Ankara Valiliği ve Çiftçi-Sen'in avukatı ile konfederasyon Genel Başkanı Abdullah Aysu katıldı.Duruşmada, valilik avukatı, sendikanın kapatılması yönündeki taleplerini tekrarladı.Çiftçi-Sen'in avukatı Emre Baturay Altınok ise konfederasyonun, 'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere göre kurulduğunu ifade etti. ''Devletin, pozitif yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle sendikanın mağdur olduğunu'' söyleyen Altınok, davanın reddedilmesi gerektiğini kaydetti.Çiftçi-Sen Genel Başkanı Aysu ise tüzüklerinin AB mevzuatına uygun olduğunu savunarak, ''Çiftçiler de haklarını korumak için sendikalaşabilirler. AB ile uyum sağlanması açısından da davanın reddi gerekli'' diye konuştu.Yargıç Okşan Aybaş, son beyanların alınmasının ardından Çiftçi-Sen'in kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.Ankara Valiliğinin başvurusu üzerine, Çiftçi-Sen hakkında, ''üreticilerin sendika kuramayacağı'' gerekçesiyle kapatma davası açılmıştı.

4 Mart 2009 Çarşamba

2 Mart 2009 Pazartesi

parti varmış

belediye başkanı adaylarının metropoliten vaatleri

bir kaç tanesini yazayım buraya
devamı burada
M.G. : Ankara'nın beş girişine 50'şer metrelik dev heykeller dikeceğiz..., Esenboğa yolunun sol tarafına heykeller dikeceğiz...
ankara'da milli rönesans başlayacak
M.K. : "Atatürk Orman Çiftliği: Hayvanat Bahçesi" alanında yarışma projesi ile dünya standartlarına uygun, bir doğal hayvan parkı yapılacak...
doğal değerlerin sergilenerek yaşatılması amaçlanıyor
M.Y. :Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki tüm cadde ve sokaklar ile tüm okullarımıza 24 saat çalışan MOBESE sistemi kurulacak.
sosyal değerlerin gözetlenerek yaşatılması amaçlanıyor


ankara'da kim kazanırsa kazansın başkanın adının baş harfi M olacak 


Konda'nın "varoşlar" araştırması